Начало

AG Recruitment & Management е бизнес, който има за цел да осигури на земеделските производители във Великобритания ефективни и способни работници.
Чрез използването на комплексни техники за подбор, AG има за цел да подпомогне служителите и работодателите да развият техния потенциал.

Facebook