Подготовка / Обучение

training2Техниките и методите за обучение, които AG предлага са предназначени за подготовка на работниците, за да бъдат те ефективни и целенасочени при тяхната заетост.

Със симулативни упражнения, ние подготвяме участниците с основните знания и умения, които се изискват. Това се постига чрез систематично развитие на основните умения, методи на работа, навици и поведение, които са необходими, за да станете ефективни работници.

training1По време на подготовителните и обучителни сесии на AG Recruitment, ние също се стремим да научим и предадем на участниците познаването и разбирането, което ще им даде възможност да се ангажират отговорно с техния работодател.

Ние вярваме, че тази подготовка и обучение е от съществено значение за всеки, който търси работа в Обединеното кралство.

training3Ето защо ние се ангажираме с разработването и подобряването на подготовката и обучението, която осигуряваме на нашите участници – да се гарантира, че участниците разбират средата, в която влизат и те да имат най-добрия възможен старт на заетостта им в Обединеното кралство.

Facebook