Подготовка / Подбор

training2Техниките и методите за подбор, които AG предлага са предназначени за подготовка на работниците, за да бъдат те ефективни и целенасочени при тяхната заетост.

Със симулативни упражнения, ние подготвяме участниците с основните знания и умения, които се изискват. Това се постига чрез систематично развитие на основните умения, методи на работа, навици и поведение, които са необходими, за да станете ефективни работници.

training1По време на интервюто, ние също се стремим да научим и предадем на участниците познаването и разбирането, което ще им даде възможност да се ангажират отговорно с техния работодател.

Ние вярваме, че тази презентация е от съществено значение за всеки, който търси работа в Обединеното кралство.

training3Ето защо ние се ангажираме с разработването и подобряването на процеса на подбор, който осигуряваме на нашите участници – да се гарантира, че участниците разбират средата, в която влизат и те да имат най-добрия възможен старт на заетостта им в Обединеното кралство.

Facebook