ЗАЩО АГ

С гордост можем да кажем, че сме иновативни, имаме хъс за работа и сме отдадени на това да откриваме нуждите на нашите клиенти като за целта изграждаме силни връзки както със служителите, които набираме, така и с работодателите предлагащи заетост. Стараем се да създадем връзки, които са достатъчно прозрачни и професионални.

Ние сме единственната агенция – посредник за работа, която предлага комплексно обслужване – подбор на персонал и подкрепа по време на престоя във фермата, като този процес изцяло се контролира от нашите офиси, разположени в Европа и Великобритания както следва – 1 офис в Англия, 5 в Румъния и 4 в България. Това означава, че осигуряваме качествени сезонни работници за селското стопанство във Великобритания и в същото време умеем да управляваме качеството и разходите по наемането им.

КАК РАБОТИ АГ ЗА ВАС

Използвайки нашия богат опит и натрупани знания в сферата на селското стопанство, ние сме отдадени на това да разработваме ефективни и рационални методи за подбора и управлението на персонала, които предлагат по-добри решения както за работодателите, така и за работниците.

СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ
Осигуряваме на земеделските стопанства във Великобритания подготвени, продуктивни и качествени работници.
КЛЮЧОВИ ПОЗИЦИИ

Осигуряваме проверени и тествани кандидати за ключовия персонал и ръководните екипи на клиента.

РЪКОВОДНИ РЕШЕНИЯ

Предлагаме решения за подобряване на административните функции на клиента.

ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ
Ние следваме изпитан процес за набиране на работници, с който успяваме да селектираме правилните хора за предлаганите заетости.
КОНСУЛТИРАНЕ

АГ може да помогне във всички аспекти на сезонната земеделска работа, в това число мотивиране и ръководство на работниците във връзка с качеството на работа и работните процедури и системи по назначение.

РАБОТЕН СОФТУЕР

АГ Рекрутмънт  разработва програми за предвиждане от нуждата на работна ръка, както и за управлението на човешките ресурси, с които програми да работим с фермерите за предвиждането на нуждите, както и подобряването на качеството  и лесното администриране.

Apples in Boxes

НАМИРАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СЛУЖИТЕЛИ

Нашата основна цел е да снабдяваме нашите клиенти в сферата на агросектора с подготвени, целеустремени и ефективни работници. Успяваме да постигнем това чрез изпитани техники и процеси, които са създадени да подбират работници с необходимите умения и поведение, подходящи за съответната позиция.

Процеса на подбор започва с подробна презентация и интервю с потенциалните кандидати, проведено от екипа ни от обучени служители. След това продължаваме с обучението и подготовката, които всеки участник трябва да премине, като целта е кандидатът да придобие знанията и увереността да започне работа във Великобритания. Важна част от това обучение включва създаването на реални очаквания за работата и условията на заетост.

Въпреки нашия успех ние винаги се стараем да подобрим методите за селекция и назначение. Един от начините ни е тесните връзки, които създаваме с работодателите и обратната връзка от тяхна страна.

КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ

Качеството на ключовите служители е най-важният елемент за правилното управление на продуктивен екип от сезонни работници, в това число Супервайзори, Контрольори на качеството, Преки ръководители и Младши мениджъри.

Ние знаем, че за да стане един служител част от ефективен ключов персонал това трябва да е някой, който има опит от първа ръка като сезонен работник. Това е така защото такива работници разбират естеството на работните процеси и основите на земеделската индустрия.

АГ поема задачата да намери тези служители сред списък от потенциални кандидати, ние подробно разглеждаме тези кандидатури, за да проверим дали отговарят на специфичните качества и умения търсени от работодателя.

За да направим най-доброто за вашия бизнес е много важно ключовите служители да бъдат ръководени и мотивирани правилно. В това число процесите на обучение и развитие до провеждането на фирмени тиймбилдинги и мероприятия, АГ Рекрутмънт може да осигури ефективни инструменти и решения за управлението на ръководния персонал и младши мениджърите.

Свържете се с нас за да разберете как можем да ви помогнем за намирането на правилните хора за вашия екип.