Така можем да създадем списък на фермите, с които работим, най-близо до вашето местоположение.


Давам съгласието си АГ Рекрутмънт да ме потърси за интервю, както и с предложение за работа.